Foto’s – Op zaterdag 23 februari jongstleden heeft de Sponsorwinkel weer cheques uitgereikt aan 13 goede doelen in Weert, in totaal voor een bedrag van ruim € 12.000.

De sponsorcheques werden uitgereikt door wethouder Harrie Litjens van de gemeente Weert. De Sponsorwinkel, die afgelopen jaar 5 jaar bestond, schonk in deze periode ruim 100.000 euro aan vrijwilligersinitiatieven in Weert en omgeving.

Sinds de oprichting is de verkoop van goede 2e-hands kleding alsmaar gegroeid. Afgelopen jaar is er ook een speelgoedafdeling gestart. De Sponsor-winkel is een initiatief van Punt Welzijn.

Twee keer per jaar reikt de Sponsorwinkel cheques uit. In februari worden de cheques uitgereikt aan 11 organisaties die een aanvraag hadden ingediend bij de Sponsorwinkel. Deze aanvragen zijn beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad.

De cheques gingen naar:
Stichting Truckrun (€295)
CVA Vereniging afd. Weert (€500)
Dementieproject Land van Horne (€800)
Brede School Moesel (€1.000)
Scouting Hubovra (€1.000)
Stichting RunBlind (€1.500)
Basketball Stars Weert (€1.500)
Fanfare St. Jan Tungelroy (€2.000)
Toneelgroep Weert (€2.000)

Daarnaast werden 2 cheques overhandigd door de initiatiefnemer van de Sponsorwinkel, Punt Welzijn: een cheque van €270 ten behoeve van Sinterklaaskado-actie i.s.m. Brede School Markeent en een cheque van € 1.250 zodat samen met de Wijkraad Keent nieuwe laptops kunnen worden aangeschaft in wijkcentrum Keenter hart.

Het spreekt voor zich dat de ontvangende vrijwilligersorganisaties zeer blij waren. De Sponsorwinkel spreekt dan ook haar waardering en dank uit voor de vele inwoners in Weert die massaal kleding gratis aanbieden aan de Sponsorwinkel, waardoor deze doelen gesteund kunnen worden.

2 REACTIES

  1. @ Don

    In de Sponsorwinkel wordt tweede-handskleding én speelgoed ingezameld en verkocht. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan goede doelen in Weert. Organisaties in Weert kunnen geld krijgen doordat vrijwilligers die actief zijn in deze winkel goede doelen kunnen aanwijzen of doordat ze een aanvraag indien voor een bijdrage. Scholieren van verschillende middelbare scholen in Weert en omgeving kunnen hun (maatschappelijke) stage lopen in de Sponsorwinkel, zodat zij al doende ervaring opdoen en kennismaken met vrijwilligerswerk. De Sponsorwinkel is een zelfstandige stichting. Het is een initiatef van Punt Welzijn

Comments are closed.