Stichting Bospop heeft vandaag gegevens verstrekt waaruit blijkt dat het festival Bospop compleet is uitverkocht. Uit de informatie blijkt ook dat er een kans bestaat dat het maximaal aantal toegestane bezoekers op het festivalterrein de limiet gaat overschrijden. Bovendien bestaat er het vermoeden dat er valse polsbandjes in omloop zijn.

Burgemeester Jos Heijmans heeft vanmiddag overleg gevoerd met de hulpdiensten. “Kom niet naar Bospop als u geen kaartje heeft.” De burgemeester doet deze oproep vanuit zijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid.

Uit het overleg blijkt dat de uiterste grens over wat op en rondom het festivalterrein nog kan, is bereikt.

De stichting Bospop moet extra maatregelen treffen om te voorkomen dat teveel bezoekers gelijktijdig op het terrein zijn. Zij moeten de drukte op het terrein monitoren en de hulpdiensten hierover frequent informeren. Hierover is de stichting Bospop vanmiddag schriftelijk geïnformeerd.

De burgemeester doet een oproep aan degenen die geen toegangskaart hebben om niet naar het festival te komen. Bovendien wijst hij erop dat er streng op valse polsbandjes zal worden gecontroleerd.