DVD “Weert zoals het was”

Na de succesvolle reeks DVD´s in de serie “Weert zoals het was” is de producent ervan, Math Ramakers, gestart met de werkzaamheden voor deel vijf in deze serie. Die zal gaan over de bouw of de sloop van bekende gebouwen in Weert.

De DVD zal beelden bevatten van bekende of markante gebouwen die vroeger deel uitmaakten van het stadsgezicht, maar die inmiddels zijn verdwenen. Zoals onder meer het voormalige complex van het Bisschoppelijk College St. Josef tussen de Wilhelminasingel en de Molenstraat, of van het Pensionaat Saint Louis tussen de Schoolstraat en de Emmasingel. Maar ook andere markante gebouwen die afgebroken zijn, zoals het woonhuis op de hoek Maaspoort-Emmasingel, of de voormalige St.Eduardusschool (later de MULO) aan dezelfde singel, komen voor opname in de DVD in aanmerking.

Er is, laat Ramakers weten, al veel fotomateriaal in zijn bezit, maar hij is nog op zoek naar interessant materiaal dat in handen van particulieren is. Ook oude films waarop gebouwen voorkomen die inmiddels zijn verdwenen, zijn zeer welkom.

Ramakers: “Als iemand nog beelden heeft van de afbraak of bouw van onder andere de Hoge Kei, de vleeswarenfabriek Limco, Artola, Verpleegstershuis, de Nijverheidsschool, het Ursulinencomplex en wat dies meer zij, dan zou ik graag zien dat ze contact met mij opnemen via 06-46191804 of [email protected] Uiteraard gaat het om bruikleen, en zal alles nadat ik het verwerkt heb, netjes worden teruggezonden.”

www.weertzoalshetwas.nl