Gemeente zoekt trainees

De gemeente Weert zoekt 10 trainees en richt zich daarbij op jonge talenten tot 27 jaar met een afgeronde HBO of universitaire opleiding, zonder werk en met maximaal zes maanden werkervaring. De professionals in wording worden op verschillende plekken in de organisatie en op diverse niveaus ingezet. Het traineeprogramma duurt één jaar. Het doel is dat de jongere zich ontwikkelt tot volwaardig professional en na afloop van het programma een betere positie op de arbeidsmarkt heeft.

De gemeente vindt het belangrijk om jeugdwerkloosheid actief tegen te gaan. In tijden van crisis is het voor jongeren moeilijk werkervaring op te doen en zo een start te maken op de arbeidsmarkt. Vooral onder hoogopgeleide jongeren neemt het aantal werkzoekenden toe blijkt uit cijfers van het UWV. Op basis van een beproefd recept wil de gemeente Weert deze jongeren helpen. De gemeente heeft al leerwerkplekken in de eigen organisatie voor mensen met een uitkering (van alle leeftijden en alle opleidingsniveaus). De leerwerkplek constructie is succesvol: ruim 80% van de mensen is na het traject bij de gemeente al langer dan half jaar uit de bijstand. Met dit nieuwe traineeprogramma richt de gemeente zich specifiek op pas afgestudeerde, hoogopgeleide jongeren.

Werkervaring opdoen belangrijk
De trainees krijgen in Weert een gezamenlijke introductie en een beknopt opleidingsprogramma over het werken bij een gemeente. De jonge professionals worden gedetacheerd bij de gemeente. Elke trainee wordt gekoppeld aan een interne mentor die zorgt voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding. De jongere maakt samen met zijn mentor een ontwikkelplan: “wat ga ik doen?, wat wil ik leren?, hoe ga ik mijn doelen realiseren?”. Op die manier wordt bewaakt dat de trainee echt een ontwikkeling doormaakt zodat hij of zij na het programma relevante werkervaring heeft opgedaan.

Werving en selectie
In eerste instantie worden de trainees door de gemeente zelf geworven. Men kijkt daarvoor naar jongeren tot 27 jaar die in de bijstand zitten en jongeren in de regio Midden-Limburg die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf of Werk.kom (www.rissegroepinbeeld.nl). Randvoorwaarden zijn dat de jongeren een HBO opleiding of hoger hebben en maximaal een half jaar werkervaring. De werving start vanaf nu. Wanneer na deze eerste selectieronde nog niet alle plekken zijn vervuld, start de externe werving. Het streven is om de eerste trainees in september te laten starten.