Dwangsom voor horeca

Twee horecazaken in de binnenstad van Weert krijgen van de gemeente een dwangsom opgelegd omdat er sprake is geweest van geluidsoverlast. Het betreft Steakhouse El Paso in de Langstraat en café de Gruyter aan de Markt.

Door een toezichthouder van de gemeente werd onlangs geconstateerd dat de geluidsvoorschriften niet werden nageleefd. Naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast ging de toezichthouder ter plaatse om een geluidsmeting uit te voeren. De meting wees uit dat er sprake was van een overschrijding van het maximaal toegestane geluidniveau. Het niveau werd met 17 dB(A) overschreden.

Eerder dit jaar werd El Paso al gewezen op een overschrijding van het geluidsniveau. Op 26 april 2013 werd het geluidsniveau overschreven met 10 dB(A).

Ook over café de Gruyter kwam onlangs bij de gemeente een klacht binnen over geluidsoverlast. Wederom ging een toezichthouder ter plaatse om een geluidsmeting uit te voeren. Daarbij werd een overschrijding van 15 dB(A) gemeten.

De exploitant van de Gruyter gaf aan dat sinds maart 2012 er geen nieuwe klachten over geluidsoverlast waren binnengekomen. De gemeente geeft echter aan dat op 30 maart 2013 nog een klacht was ingediend. Toen werd een overschrijding van 19,5 dB(A) gemeten.

Het café heeft het voornemen om dubbellaags glas aan te brengen. Echter bleek dit een vrij kostbare investering welke omwille die reden werd uitgesteld. Wel is de geluidsinstallatie voorzien van een begrenzer. Ondanks dat de horecaexploitant wil meewerken aan het terugdringen van de geluidsoverlast gaat de gemeente toch over tot het opleggen van een dwangsom.

De gemeente Weert legt de horecagelegenheden een dwangsom op van € 1.250,- per keer dat het geluidsniveau wordt overschreden met een maximum van € 12.500,-.