Fietstocht Tungelroyse beek

De Tungelroyse Beek slingert weer fraai door het landschap van Weert. Maar hoe is de huidige stand van zaken. Dat gaan kun je op 1 september met de fiets bekijken. Samen met IVN Weert e.o. fiets je langs de beek en er weer van af. Net als de beek meanderen we. Ga je mee? Het kost niets. Er wordt gestart om 10.00 uur in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Wat ga je allemaal zien en horen

  • De ontwikkelingen in de Kruispeel
  • De nieuwe biodiversiteitsmeter bij de Heihuisplas (CZW)
  • Het Wijffelterbroek als klimaatbuffer
  • De Tungeler Wallen en de Tungelroyse beek
  • Waterdiertjes en ecologie van de Tungelroyse Beek
  • De stand van zaken m.b.t. het project Tungelroyse Beek
  • De Romeinse brug
  • Hermeanderen
  • De Ellerschans
  • De Krang en de omlegging van de Leukerbeek

Er wordt gepauzeerd in Tungelroy. Daar kun je (op eigen kosten) een broodje en soep eten. De leiding van de excursie berust bij Bèr Peeters en Ad Havermans.
Datum: 1 september 2013
Tijden: 10.00- ±16.00 uur
Plaats: NMC De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert (nabij het zwembad achteraan de parkeerplaats)

Inlichtingen:
Ad Havermans 0495-533271 of [email protected]
Bèr Peeters 0495 – 52 48 93 of [email protected]
Meenemen: eigen fiets, regenkleding, eten en drinken.
Lengte van de fietstocht is 38 km.
De deelname is gratis.