Gesprekken voor een fusie tussen diervoerfabrikanten Isidorus uit Weert en Vitaelia uit Venray zijn afgelopen week beëindigd.

Gedurende die besprekingen is uiteindelijk gebleken dat er géén overeenstemming bereikt kon worden over de door de leden gewenste herkenbaarheid van de fusiepartners in de nieuw te vormen organisatie.

“Het fusietraject had moeten leiden tot synergie en efficiëntie. Deze doelen konden in de besprekingen niet binnen bereik worden gebracht”, aldus Isidorus.