Geen compensatie Dries

De gemeente Weert wijst een verzoek van ondernemers van de Dries voor tegemoetkoming in omzetderving af. De ondernemers klaagden dat door de slechte bereikbaarheid vanwege de werkzaamheden van het project Houtstraatlossing veel klanten weg bleven.

De gemeente beschikt echter niet over een regeling of verordening met betrekking tot nadeelcompensatie bij eventuele schade als gevolg van werkzaamheden. Op basis hiervan worden de ondernemers aan De Dries dus niet gecompenseerd.

Wel heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om duidelijk omleidingen aan te geven en het betreffende gebied enigszins toegankelijk te houden. Echter, zo stelt de gemeente, waar gewerkt wordt is overlast. Je kunt de overlast wel zoveel mogelijk beperken.

Volgens de gemeente zijn de winkels aan de Dries, evenals de parkeerplaats, tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar gebleven.