Halvering CO2 bij Moonen

Tussen 2007 en 2012 heeft Moonen Packaging zowel intern als extern stevig ingezet op haar MVO-beleid. De verpakkingsspecialist uit Weert voerde een aantal groene maatregelen in, waar ze direct de vruchten van kon plukken. In 2007 werd nog 492 ton CO2 uitgestoten. Vijf jaar later is dat teruggebracht tot 212 ton, terwijl het aantal orders in die tijd juist flink steeg.

Als beloning mag Moonen zich sinds kort het Groenste Bedrijf van Nederland noemen. Vorig jaar kreeg Moonen al de Lean & Green Star uitgereikt. Sinds de deelname aan dit programma in 2007 werd 64,2% minder CO2 uitgestoten*. “Vanaf dat moment is het hard gegaan met alle besparingen”, vertelt logistiek manager Leon Simons. “Vooral door maatregelen op gebied van elektriciteit en brandstof. Die blijven lang renderen.”

Minder brandstof, meer omzet
Zo werd de rayonindeling veranderd en konden verkopers makkelijker thuiswerken. De daling van het aantal kilometers leverde een brandstofbesparing van 50% op, ten opzichte van 2007. De uitstoot van CO2 wordt verder verlaagd door een jaarlijkse vergroening van het autoreglement. Moonen zit hiermee ver boven het landelijke gemiddelde. Om de bewustwording te vergroten biedt Moonen trainingen over zuinig en veilig rijden en hebben medewerkers meegedaan aan de Green Driver Challenge. Simons: “Dit is een wedstrijd, waarbij het individuele verbruik van medewerkers – en dat van je onderneming – gebenchmarkt wordt met branchegenoten en met het landelijk gemiddelde. Hoeveel onze CO2-uitstoot en ons brandstofverbruik is gereduceerd weet ik niet precies, maar we hebben de Challenge wel gewonnen!”

Laaghangend fruit
Een andere succesvolle besparing is die op gas (13,54%) en elektriciteit (20,48%). Er werd gekozen voor groen gas, windkrachtstroom, ledverlichting, sensorverlichting in de kantoren en voor duurzaam intern transportmaterieel. “Dit is het laaghangend fruit”, vindt Simons. “Sommige besparingen vergen wat hulp van specialisten. We hadden altijd last van temperatuurverschillen in onze hallen. Door de gasheaters uit te rusten met ecofans en een slimme thermostaat met bloktijden te gebruiken, kunnen we nu per hal de temperatuur exact bepalen. Je stroomverbruik stijgt door de ecofans, maar juist daardoor bespaar je veel gas. En dat terwijl in 2010 de magazijnruimte met 18,13% is uitgebreid. Daar hangen wel twee nieuwe gasheaters, die tellen we gewoon mee.”

Verder besparen
“Wat we niet meetellen in de prestatie”, besluit Simons, “zijn de Groen Certificaten van Eneco en het groene gas. Dat zouden we ook kunnen aftrekken van onze CO2-uitstoot. Alleen kun je zo’n Groen Certificaat niet echt onze eigen besparing noemen, en dat gas is niet echt groen. Maar we gaan gewoon verder met zoeken naar echte besparingen en nog meer efficiency. Vooral in de ketensamenwerking zien we nog diverse mogelijkheden. Daar werken we nu volop aan, onder andere samen met onze vervoerder Wim Bosman.”

* De genoemde 64,2% is relatief, gekoppeld aan de omzet van Moonen Packaging. In absolute cijfers is dit 52,3%.