Oplevering stadhuis later

De bouw van het nieuwe stadhuis aan de Wilhelminasingel is bijna voltooid. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het beeldbepalende gebouw van Weert. De bouw van de parkeergarage en het stadhuis startte in maart 2011.

Volgens een eerdere planning zou de grote finale oplevering op 1 november 2013 plaatsvinden. Uit de tussenrapportage aan de gemeenteraad dat deze datum niet gehaald gaat worden. De oplevering is uitgesteld met 7 weken naar week 51.

Volgens de aannemer zijn er twee hoofdredenen voor de vertraging. Enerzijds door het late tijdstip van levering van het naastgelegen perceel wat in bezit was van Van Gog. Anderzijds heeft de bouw ook flinke vertraging opgelopen door de soda-verontreiniging in april vorig jaar. Toen moest een deel van het stadhuis worden gesloopt omdat het gestorte beton was verontreinigd.

De stuurgroep beraadt zich op de ontstane situatie en voert overleg met Tiberius Vastgoed over de gevolgen die hieraan worden gekoppeld. Na de oplevering start de inrichting van het stadhuis. De verwachting is dat het gebouw in de eerste helft van 2014 in gebruik wordt genomen.