Interesse in Kampershoek

De gemeente Weert is van plan een koopoptie- overeenkomst met Proptimize Nederland BV uit Vught te sluiten. Proptimize is een vastgoedonderneming die met deze overeenkomst het recht van eerste koop heeft. H

et bedrijf gaat zich inspannen om een perceel van ca. 5 hectare op Kampershoek 2.0 aan één of meerdere partijen te verhuren. Op het moment dat Proptimize een deal met een gebruiker sluit, koopt ze het perceel. Dit levert de gemeente een bedrag van ca. 5,3 miljoen euro op.

Kavel wordt ‘plug and play’ voor gebruiker
Het college van B&W van de gemeente Weert legt de koopoptieovereenkomst met Proptimize op 25 september aan de gemeenteraad voor. Als de raad akkoord gaat, presenteert Proptimize medio oktober een compleet, uitgewerkt plan. Hierbij horen artist impressions en een uitgebreide omschrijving van wat een gebruiker kan verwachten van de plek.

Voordelen gemeente Weert
Met deze koopoptieovereenkomst wordt een groot perceel op Kampershoek 2.0 in de markt gezet. Proptimize heeft een contractuele voorkeurspositie op de koop van het perceel voor de periode van twee jaar. Voor de gemeente zijn er twee grote voordelen aan de overeenkomst. Ten eerste heeft Proptimize een uitstekend netwerk in de markt van logistieke dienstverleners. En ten tweede gaat het bedrijf vooruitlopend op een gebruiker het terrein al bedrijfsklaar maken. Hiermee wordt de kavel voor een toekomstige gebruiker ‘plug and play’.

Snelle vestiging mogelijk
Wethouder Frans van Eersel (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Het mooie aan deze deal is dat op deze manier alles op voorhand is geregeld voor de partner die zich hier wil vestigen. De omgevingsvergunning, infrastructuur, goede ontsluiting en een groene golf op de Ringbaan Noord. Het bedrijf dat JA zegt tegen deze plek kan meteen aan de slag. Tel drie tot zes maanden voor het neerzetten van een pand en je bent klaar.” Volgens Van Eersel is er genoeg vraag naar grote kavels voor logistieke bedrijven op een strategische locatie. “Deze overeenkomst toont aan dat Kampershoek 2.0 goed in die markt ligt. Sterker nog, er zijn naast de kavel waar nu een koopoptie op ligt nog maar twee grote kavels van meer dan 5 tot 15 hectare over. Het kan wel eens schaars worden. Het spreekwoordelijke eerste schaap is nu over de dam.”

Proptimize heeft vertrouwen in investering
Proptimize Nederland BV laat bij monde van haar directeur, de heer Joffrey Lagaunne weten: “Onze overweging om een grootschalig, modern distributiecomplex op Kampershoek 2.0 te ontwikkelen is mede ingegeven door de goede ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein op de snelweg A2/E25. De strategische ligging wordt versterkt door de plannen van GVT Group of Logistics voor de realisatie en exploitatie van de Multimodale containerterminal Weert-Cranendonck (overslaghaven). Bovendien is de bereidheid van de gemeente Weert om de nieuwbouwontwikkeling in ‘teamverband’ te realiseren doorslaggevend geweest voor onze keuze, omdat dit de doorlooptijd voor de benodigde omgevingsvergunning bespoedigt. Al deze redenen samen geven ons veel vertrouwen om te investeren in het nieuwe bedrijventerrein en tevens sterke argumenten om de toekomstige gebruiker te overtuigen dat Kampershoek 2.0 een interessante vestigingslocatie is.”