Aanpak risicojongeren

De Weerter Marokkaanse gemeenschap gaat helpen bij de aanpak van jongeren die op de lijst met risicojeugd staan. De reden hiervoor is dat Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd op deze lijst. Op de lijst met risicojeugd staan jongeren waarover zorgen bestaan op het gebied van werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Deze aanpak gebeurt op verzoek van de Stuurgroep aanpak risicojongeren.

Met ondersteuning van Punt Welzijn is een vrijwilligersgroep opgericht met de naam Mpower. Deze groep bestaat uit sleutelpersonen uit de Marokkaanse gemeenschap. Zij gaan de reikende hand bieden aan jongens die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling tot participerend burger. Dat doen zij door middel van themabijeenkomsten en individuele coaching. Mpower heeft tot doel, zoals de naam al zegt, jongeren in hun kracht te zetten. Ze te leren dat zij hun eigen ontwikkeling kunnen sturen en grip kunnen krijgen op hun huidige situatie.

Op dinsdag 27 augustus vond een kennismakingsbijeenkomst plaats met burgemeester Heijmans van Weert. In dit gesprek sprak hij zijn waardering uit voor de inzet die de vrijwilligers gaan leveren. De burgemeester benadrukte het uitgangspunt van de Stuurgroep aanpak risicojongeren dat de jongens op de lijst een kans verdienen. Maar, als zij kiezen voor de criminaliteit, staat hen een harde aanpak te wachten.