"Verplaats winkels Leuken"

Het sporthalgebied op Leuken langs de Tromplaan en Sportstraat ligt al geruime tijd braak. De sporthal werd in november 2011 gesloopt.

In de tussentijd werd er gezocht naar een passende invulling voor het gebied. Tijdens de informatiebijeenkomst Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening van afgelopen woensdag kwam de mogelijke invulling ter sprake. Onlangs werd de woonvisie voor de toekomst van Leuken besproken. Nadien kwamen er drie inspraakreacties binnen bij de gemeente.

Men dacht aan een tijdelijke invulling als wijkpark. Maar ook de verplaatsing van het winkelcentrum van Leuken kwam ter sprake. Ondernemers van de Friezenstraat gaven aan dat “ze niet meer op de goede plek zitten”. Tien jaar gelden werd er al opgemerkt dat er iets moest gebeuren met het verouderde winkelcentrum. Met de komst van Vrouwehof is het aantal bezoekers van het winkelcentrum flink toegenomen. Daarom wil bijvoorbeeld de supermarkt uitbreiden, maar kan dat vanwege ruimtegebrek niet doen.

De ondernemers opperde de wens om een nieuw winkelcentrum op te richten op het voormalige sporthalterrein. Bewoners van Groenewoud doen bijvoorbeeld vaak boodschappen in Leuken omdat de eigen wijk weinig winkelvoorzieningen heeft. Met de verplaatsing ligt het winkelcentrum centraler tussen de twee wijken. De verplaatsing biedt ook de mogelijkheid om de parkeergelegenheid uit te breiden. Tevens zal naar verwachting de verkeersdrukte in het centrum van de wijk afnemen en de verkeersveiligheid toenemen.

Naast het voormalig sporthalgebied ligt het (PDV)winkelgebied van de Roermondseweg. Ook daar zijn ontwikkelingen gaande. Een van de genoemde ontwikkelingen was dat er mogelijk een Albert Heijn XL zou vestigen. Volgens wethouder van Eersel zal dat niet gebeuren. Hij is zelf faliekant tegen: “Een AH XL is de doodsteek voor de buurtsupermarkt”.

De raadscommissie vond de inspraakreactie in elk geval “interessant genoeg om te onderzoeken”. En jij?

[poll id=”236″]