Sinds schooljaar 2008-2009 krijgt het Natuur- en Milieucentrum iedere maand een ontzettend enthousiaste groep kinderen over de vloer: ‘de 7pm-ers’. Niet alleen de kinderen zijn enthousiast, ook de begeleiders vinden iedere avond weer een feestje.

Met een gezellige club vrijwilligers aangevuld met een paar jongeren die zo hun maatschappelijke stage invullen, worden de activiteiten uitgevoerd onder aansturing van educatief medewerkster Anja Akkermans.

De bedoeling van deze avonden is om kinderen uit groep 7 van de basisschool warm te laten lopen voor natuur en milieu. De activiteiten rondom een thema zijn spannend, creatief, uitdagend en ‘anders dan anders’. We gaan veel naar buiten en zijn zoveel mogelijk actief bezig! Elke maand kunnen kinderen zich opnieuw opgeven voor de activiteiten van die betreffende maand.

De promotie vindt onder andere plaats door middel van het verspreiden van flyers op de basisscholen. De kinderen vinden hierop de titel voor de activiteit, die al iets – maar nog lang niet alles! – over de inhoud van de avond verklapt. De data voor komende maanden: 18 en 19 september, 17 oktober, 20 en 21 november. De tijd is altijd van 19.00-20.30 uur. Er wordt een bijdrage van €1,50 per keer gevraagd.

De titel voor deze maand is ‘Grondwerk’. Er zijn verschillende activiteiten rondom dit thema. Als je graag mee wil doen, kun je je opgeven via telefoonnummer 0495-524893 of via [email protected] Doe het wel snel, want het aantal plaatsen per avond is beperkt.

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert.

www.natuurenmilieucentrumweert.nl