Begroting bekend

Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft vandaag de begroting voor 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. 2014 is een bijzonder jaar, want dan viert Weert 600 jaar stad.

Een aantal ontwikkelingen heeft grote invloed op de gemeentelijke begroting 2014. Het gaat dan om de bezuinigingen van het Rijk en de gevolgen van de economische situatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook een flinke inspanning moeten verrichten om de raad voor 2014 een sluitende begroting aan te kunnen bieden. Meerjarig vertoont de begroting echter nog aanmerkelijke tekorten.

Wethouder John Cardinaal, die verantwoordelijk is voor financiën, zegt dat hij tevreden is dat de begroting 2014 sluitend is. Hij is echter zeer bezorgd over de financiële situatie voor de jaren na 2014.

Met Prinsjesdag heeft het Kabinet extra bezuinigingen van € 6 miljard aangekondigd. De financiële gevolgen ervan voor de gemeente Weert moeten nog berekend worden. Wethouder Cardinaal wijst erop dat in de begroting voor 2014 al een bedrag van € 1,3 miljoen is gereserveerd om het nadeel van de extra rijksbezuinigingen op te vangen.

Uitgangspunt bij het opstellen van deze begroting was: geen lastenverzwaring voor de burgers, behalve de gebruikelijke inflatiecorrectie (2,75%) die is toegepast bij de tarieven van de hondenbelasting en de precariobelasting. Daarnaast wordt de toeristenbelasting voor hotels en vakantiehuizen verhoogd met 5 cent per overnachting tot € 1,25. De tarieven van de passantenhaven worden met € 0,50 verhoogd tot € 8,-. De parkeertarieven worden verhoogd met 5,5% en de leges Wabo (o.a. bouwleges) met 5%. Het rioolrecht wordt met 2 % geïndexeerd conform het Gemeentelijk Riolerings Plan. Daar staat tegenover dat de onroerende zaakbelasting (OZB) in 2014 niet wordt verhoogd en dat het tarief van de afvalstoffenheffing wordt verlaagd met 9%.

Lees meer:
http://www.weert.nl/College-van-BampampW-presenteert-sluitende-begroting-2014.html

Lees de begroting:
https://www.weertdegekste.nl/wp-content/2013/09/BegrotingWeert2014.pdf