Leeftijdsgrens van de baan

De gemeente Weert ziet af van het invoeren van een leeftijdsgrens voor stembureauleden. De burgemeester bood maandag nogmaals excuses aan aan diegenen die zich beledigd of gediscrimineerd voelden. “Dat was absoluut niet de bedoeling. We willen de kwaliteit van het stemproces verbeteren. De kwaliteit is wat telt en niet de leeftijd”.

Een recente wijziging in de landelijke kieswet verplicht gemeenten om stembureauleden een training te laten volgen. Deze nieuwe lijn sluit aan bij de doelstelling van de gemeente Weert om het stemproces te verbeteren.

De gemeente wil de verkiezingen in Weert beter laten verlopen. Op 2 juli 2013 ging het Weerter college van B&W akkoord met een evaluatie en een aantal verbeterpunten. Het besluit om een leeftijdsgrens te stellen zorgde voor veel commotie. Als gevolg hiervan heeft het college het besluit teruggetrokken.

Burgemeester Heijmans: “Het is ontzettend vervelend dat het besluit zo veel stof deed opwaaien. Dat spijt ons, want dat was nooit zo bedoeld. Er zijn in Weert veel oudere vrijwilligers bij diverse verenigingen actief. Zij zijn nog prima in staat om uitstekend vrijwilligerswerk te leveren. Ik ben dan ook erg trots op deze vrijwilligers. Waar het ons om ging wat de kwaliteit van het stemproces te verbeteren”.

Diegenen die nu zich als stembureaulid aanmelden moeten voortaan een training volgen. Diegenen die na het volgen van de training over voldoende kennis en vaardigheden beschikken mogen, ongeacht de leeftijd, stembureaulid zijn. De gemeente is inmiddels een wervingscampagne gestart voor nieuwe stembureauleden. Er wordt heel wat verwacht van stembureauleden en daarom staat hier een financiële vergoeding tegenover van € 10,57 per uur. De maximale inzet is 10 uur per dag.

Het aangepaste besluit is besproken met de landelijke Kiesraad, het College voor de rechten van de Mens, de Seniorenkoepel Weert en de Anti Discriminatie Voorziezing Limburg. Deze partijen kunnen zich vinden in de nieuwe lijn.

Heb je interesse?:
http://www.weert.nl/Aanmelden-als-stembureaulid-of-teller.html