PvH steunt Peramiho

In de aula van scholengemeenschap Philips van Horne werd dinsdag 24 september het nieuwe Derde Wereld project 2013-2014 gepresenteerd. Voor komend schooljaar is de keuze gevallen op Stichting Peramiho van oud-leerlinge Monique Derrez. Het is voor de 29e keer dat de Philips van Horne een project ondersteunt van een oud-leerling.

Oud-leerling
“De Philips van Horne scholengemeenschap heeft vanaf 1985 structureel aandacht voor de proble¬matiek van de Derde Wereld en met name voor kleinschalige projecten van oud-leerlingen. Om voor steun in aanmerking te komen moeten ingediende projecten gericht zijn op onderwijs en opvoeding én ten goede komen aan de armste in de samenleving. Dit jaar hebben we dus gekozen voor Stichting Peramiho”, zegt Bert van Dijk, docent en coördinator goede doelenacties van de Philips van Horne SG. Oprichtster en voorzitster Monique Derrez van Stichting Peramiho heeft op de Philips van Horne de MAVO als de HAVO doorlopen. Van augustus 1979 tot augustus 1984. Monique is na deze middel¬bare schooltijd fysiotherapie gaan studeren. Als fysiotherapeute is ze in contact gekomen met Tanzania. In 2008 heeft ze zich voor het eerst laten uitzenden om te gaan werken in het dorpje Peramiho, Zuid Tanzania.”

Bijna 30 jaar
Het jaar nadat Monique haar diploma heeft gehaald is de Philips van Horne gestart met acties voor goede doelen. Bijna 30 jaar later is er weer een directe verbintenis met haar en haar oude middel¬bare school. Monique: “Ik heb een leuke tijd gehad op de Philips van Horne. Ik kijk er met veel plezier op terug. Ik vind het dan ook heel leuk dat ze dit jaar voor mijn stichting hebben gekozen.”

Nonnen toen en nonnen nu
De Philips van Horne scholengemeenschap is in 1968 ontstaan uit een fusie tussen het seminarie en gymnasium van de Paters van de Heilige Geest, de MMS van de zusters Ursulinen, het Pensio¬naat (mulo) van de Broeders van St. Louis en de beide stads- (m)ulo’s.

Monique: “Het leuke aan het hele verhaal is dat in de brugklas mijn klasselerares een non was, van de Ursulinen, zuster Juliana. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. Het was een heel lief mens en zeer betrokken bij haar leerlingen. Nu ruim dertig jaar later werk ik met mijn stichting nauw samen met een orde van Benedictijnse nonnen in Zuid-Tanzania en bouwen we samen aan een kleuterschool.”

Totale opbrengst Philips van Horne
De totale opbrengst wordt samengesteld uit de opbrengst van Chicago Marathon van Bert van Dijk (13 oktober 2013), Van Horne Unplugged, Van Horne Pop, Kerstacties, sportevenementen en de actie “Just Don’t Eat” van de Leerlingenraad. En mogelijk nog heel veel andere acties.

Spinn-inn Marathon 2013
De Philips van Horne SG doet ook met een team mee met de Spinn-inn Marathon op 8 & 9 november 2013. Onder leiding van oud-docent aardrijkskunde Jan Leenders. Dit spektakel vindt plaats in het MFA Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3 in Weert.

Meer info
Meer informatie kun je lezen op www.moniquehelpt.nl. De stichting is ook te volgen via Facebook (Stichting Peramiho) en Twitter (Moniquehelpt).