SJG gaat digitaal

SJG Weert gaat vanaf 20 september a.s. volledig over op digitale patiëntendossiers. Dat betekent een grote verandering voor het ziekenhuis waar een groot deel van de medische gegevens nog op papier werd bewaard. Daar waar mogelijk is de tijd die normaal voor een afspraak staat tijdelijk verruimd.

Alhoewel de impact van de nieuwe werkwijze voor de medewerkers en specialisten aanzienlijk is, zullen patiënten niet direct grote veranderingen ervaren. Daar waar gegevens eerst op papier werden genoteerd, worden deze vanaf 20 september ingevoerd in het digitale dossier. Het digitale dossier moet er enerzijds voor zorgen dat de zorg nóg veiliger wordt en anderzijds dat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van mensen en middelen.

De privacy van de patiënten is ook met het digitale dossier gewaarborgd en zelfs verbeterd. Afhankelijk van hun functie kunnen medewerkers en specialisten onderdelen van het dossier wel of niet bekijken. Daarnaast is het niet toegestaan om zonder opgave van reden gegevens van een patiënt te bekijken als er geen sprake is van een behandelrelatie. Het computersysteem vraagt hier expliciet om, elke keer als er een dossier geopend wordt. Ook worden alle activiteiten rondom het digitale dossier geregistreerd, zodat altijd kan worden nagegaan wie op welk moment een dossier heeft ingezien Alle gegevens blijven binnen SJG Weert en worden niet zonder toestemming van de patiënt aan andere zorgverleners verstrekt.