Chinezen enthousiast

Burgemeester Jos Heijmans is momenteel in China. Hij heeft daar vanochtend met het stadsbestuur van de zusterstad Yuhang en de directie van het Jiangnan Watery Region Museum in Yuhang afspraken gemaakt over een kunstuitwisseling tussen Yuhang en Weert. Deze uitwisseling wordt een van de hoogtepunten uit het programma van Weert 600.

De kunstuitwisseling, die de naam “Art Spectrum 600” draagt, houdt in dat kunstenaars in beide steden in zes verschillende kunstdisciplines kunstwerken maken met als doel in de creatieve/culturele spiegel van elkaar te kunnen kijken.
De 6 disciplines zijn:

  • schilderkunst,
  • tekenkunst/illustraties,
  • sculpturen,
  • kunstfotografie,
  • textiel en
  • installaties.

Tentoonstelling
Alle kunstwerken die in Weert gemaakt worden, aangevuld met 36 geselecteerde topwerken uit Yuhang, worden in mei en juni 2014 in Weert tentoongesteld. Dat gebeurt waarschijnlijk in het bedrijfsverzamelgebouw van de Poort van Limburg. De opening van deze tentoonstelling vindt op 9 mei 2014 plaats. Dan opent de burgemeester van Yuhang, mr. Zhu Hua, samen met burgemeester Heijmans van Weert deze bijzondere tentoonstelling in Weert.

Samen kunstwerken maken
Verder komt er per discipline één topkunstenaar uit Yuhang naar Weert om samen met zijn evenknie kunstenaar uit Weert een gezamenlijk kunstwerk te maken. De 6 kunstwerken die hieruit voortkomen worden in het nieuwe Weerter stadhuis tentoongesteld.