Evaluatie Bospop

Volgens een uitgebreide evaluatie was het festival Bospop 2013 een zeer geslaagd evenement. De sfeer was weer als vanouds. Er waren geen grote incidenten. Er zijn nog wel enkele aandachtspunten voor de volgende edities van het festival. Deze richten zich vooral op een ruimere inrichting van het terrein, geluidsoverlast door de 24-uurs tent, extra parkeerruimte, het bezoekersaantal en een betere toegang voor hulpdiensten.

Voorafgaand aan het festival was een multidisciplinaire risicoanalyse gemaakt in het kader van de openbare orde en veiligheid. Op 15 oktober vond een afsluitend gesprek plaats met de organisator van het festival. Daarbij werden de uitkomsten van de evaluatie van de politie, brandweer, gemeente en organisatie besproken en afgezet tegen de risicoanalyse, en de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst benoemd.

Maximaal 9000 bezoekers
Nu Bospop weer op het sportpark Boshoven plaats vindt, heeft het festival met een bezoekersaantal van 9000 zijn limiet bereikt. Dat blijkt uit de multidisciplinaire risicoanalyse. Een hoger aantal brengt de veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in het gedrang. Om in de toekomst de veiligheid te kunnen garanderen, neemt de gemeente in de vergunning voorschriften op om exact inzicht te krijgen in de werkelijke bezoekersaantallen.

Betere toegang voor politie en hulpdiensten
Een aanbeveling die in de evaluatie naar voren komt, is dat de toegang voor de hulpdiensten beter moet. Tijdens het weekend was er een aantal momenten dat er auto’s op de calamiteitenroute geparkeerd stonden. Ook hadden politie en hulpdiensten niet direct toegang tot het terrein. Bospop dient in de toekomst duidelijk te communiceren met haar beveiligingsdiensten om de calamiteitenroute vrij te houden en over de rol van deze diensten.

Extra parkeerruimte is goed bevallen
Bij deze editie van Bospop was er extra parkeerruimte geregeld op een locatie in Hushoven. Bezoekers werden met een pendeldienst vervoerd. Dit leidde tot minder verkeersdrukte in de woonwijken rond het festivalterrein. Deze maatregel bleek een prima oplossing voor het parkeren en wordt daarom ook in de toekomst ingezet.

Geluidsoverlast 24-uurs tent
In het weekend waren er weinig klachten over geluidsoverlast door het reguliere Bospop programma. Wel bleken de activiteiten in de 24-uurs tent tot overlast te leiden. Om dit bij volgende edities te voorkomen, worden extra voorschriften in de vergunning opgenomen.

Inrichting Bospopterrein ruimer van opzet
De inrichting van het Bospopterrein is bij de volgende edities iets ruimer van opzet. Campers krijgen wat meer ruimte zodat ze minder dicht op elkaar staan. De extra beschermingsmatten die dit jaar zijn gebruikt, worden vanaf 2014 een standaardmaatregel. Zij zorgden ervoor dat de schade aan de grasmat beperkt bleef. Dit tot tevredenheid van de voetbalclub FC Oda.