De eerste deelnemers hebben zich gemeld om deel te nemen aan de kunstuitwisseling tussen het Chinese Yuhang/Hangzhou en Weert.

De kunstuitwisseling, die de naam “Art Spectrum 600” draagt, houdt in dat kunstenaars uit beide steden in zes verschillende kunstdisciplines kunstwerken maken. Behalve dat elke kunstenaar eigen werken maakt, komt er per discipline één kunstenaar uit Yuhang naar Weert om samen met zijn evenknie een gezamenlijk kunstwerk te maken. In de eerste week van mei worden deze gezamenlijke kunstwerken gemaakt, dit proces is voor publiek toegankelijk. De uitwisseling wordt een van de hoogtepunten uit het programma van Weert 600 jaar stad.

Burgemeester Jos Heijmans was ruim een week geleden in China en heeft daar goede afspraken gemaakt over de kunstuitwisseling. Meteen werd duidelijk dat de Chinezen enthousiast waren. Men had speciaal voor het bezoek uit Weert een catalogus gemaakt waarin de Chinese kunstenaars zich presenteerden om naar Weert te komen. Natuurlijk had Weert ook iets te bieden. Stadsdichter Henk Simons had een gedicht gemaakt getiteld ‘Welkom in Weert’ namens de Weerter kunstenaars. Het gedicht was vertaald in het Chinees. Het gedicht raakte de Yuhang kunstenaars diep en men sprak van het begin van een heel mooie samenwerking.

Burgemeesters van Yuhang en Weert openen samen de tentoonstelling
De kunstwerken worden in mei en juni 2014 tentoongesteld in het bedrijfsverzamelgebouw van de Poort van Limburg in Weert. De opening van deze tentoonstelling vindt op vrijdag 9 mei 2014 plaats. De burgemeester van Yuhang, Mr. Zhu Hua, komt naar Nederland om samen met burgemeester Jos Heijmans van Weert de bijzondere tentoonstelling te openen.

Over Art Spectrum 600
600 jaar Weert vormt een spectrum van periodes in de geschiedenis, die niet los van elkaar gezien kunnen worden maar wel uit aparte delen bestaan. In de kunsten worden deze periodes afgespiegeld. Gevoel, kwaliteit, intensiteit, materiaalgebruik, vernieuwend, shockerend, ontroerend zijn instrumenten om kunst te kwalificeren. Binnen dit spectrum is het dat kunstenaars uit beide steden invulling geven aan “Art Spectrum 600”, en daarmee de bewoners van de zusterstad aan de hand van het gerealiseerde werk laten zien wie ze zijn, waar ze voor staan en wat hun stad zo bijzonder maakt. Waardoor de inwoners en bedrijven zich uitgenodigd voelen elkaar te bezoeken. Dit kan in een breed scala vertaald worden. De kunstenaars zijn ervan overtuigd dat het aanwezige kunsttalent uit beide steden tot verrassende resultaten zal leiden.

Gedicht van de stadsdichter Henk Simons

WELKOM IN WEERT
Langs een kloofrand van duizenden mijlen
rolt de zon zijn onvergankelijke zetel voort
van opgang naar ondergaan. Mist van dode
jaren wordt uitgewist. Wij zien een zomer
die ons tot verwanten maakt.

Deze stad, een schare van braakliggende
onwetendheid, zet voor u haar poorten open,
zoals de honingbij een korenbloem gelast
de lippen van haar feestelijke geur te spreiden.

Wij buigen voor de weerschijn van voldragen
beelden- ze zijn jaren onderweg geweest,
door onbegrip en vijandschap gehard -,
het verschuldigde welkom voor al wat zich
aandient met de hoogstaande eenvoud van
Tao Qian, uw wijze wijn-zevende dichter.

3 REACTIES

Comments are closed.