Plan voor crematorium

Van Deursen uitvaart- verzorging heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor de realisatie van een crematorium in Weert. Het college van B&W staat positief tegenover het voorstel.

De beoogde locatie van het crematorium is op de hoek van de Peelterbaan en de Ringselvenweg op bedrijventerrein de Kempen. Het betreft een kleinschalig crematorium voor de regio Weert waar maximaal 2 crematies per dag zullen plaatsvinden waarbij bezoek aanwezig zal zijn.

Van Deursen schat het aantal crematies op 400 per jaar met een gemiddeld aantal bezoekers van 50 / 60 per dienst met een maximum van 150 – 160 bezoekers per dienst.

De belangrijkste gebruiksruimten zijn de aula met 120 zitplaatsen en een koffieruimte. Deze ruimten hebben zicht op een aangelegde tuin. In het crematorium zouden eveneens de volgende ruimtes worden opgenomen: 2 opbaarruimten, een toiletgroep, een kantoorruimte, een ovenruimte en een ruimte voor de technische installaties.

De ovens zijn high-tech met speciale filtertechnieken. Het crematorium zou daardoor vrijwel geen emissie kennen. Er worden bovendien geen schoorstenen op de bebouwing geprojecteerd. Ten behoeve van het crematorium worden 77 parkeerplaatsen op het eigen terrein aangelegd.

Het beoogde perceel is geschikt voor de vestiging van een crematorium, mede door de groene omgeving. Echter is de vestiging van een crematorium niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. Het college van B&W stelt voor om het bestemmingsplan aan te passen.