SJG Seniorvriendelijk

Vanochtend is bekend geworden dat SJG Weert behoort tot een van de ziekenhuizen die zich met recht Seniorvriendelijk Ziekenhuis mogen noemen. Met het keurmerk laten ziekenhuizen zien dat ze de zorg aanpassen aan de wensen en behoeften van de meer kwetsbare ouderen. Omdat de zorg rondom ouderen een speerpunt vormt voor SJG Weert hechten we extra veel waarde aan dit keurmerk.

De zorg rondom ouderen is al langer een speerpunt van SJG Weert. Het afgelopen jaar is binnen de muren van het ziekenhuis hard gewerkt om een positieve invulling te geven aan de gestelde voorwaarden van het keurmerk. Zo wordt er onder andere actief gescreend op geriatrische problemen, kan er indien nodig een geriatrisch team ingezet worden en is er speciale aandacht voor begeleiding in de laatste levensfase. SJG Weert ziet het keurmerk als een extra stimulans om de ingezette koers te blijven volgen. Klinisch geriater en medisch manager ouderenzorg, Katie Dermout zegt daarover: ”Het keurmerk is een mooie en welverdiende erkenning voor alle inspanningen. Maar het is geen eindstation: ouderenzorg is en blijft een speerpunt en zal de komende tijd nog veel aandacht krijgen”. Ook in de komende verbouwingen wordt met de inrichting volop rekening gehouden met de wensen en behoeften van de oudere, meer kwetsbare patiënten.

Het keurmerk komt voort uit een samenwerking van de seniorenbonden Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Zij hebben afgelopen periode alle ziekenhuizen gescreend op seniorvriendelijkheid. Daarbij werd gekeken naar inhoud en processen van zorg, beleid en de fysieke omgeving.

Om het keurmerk onder de aandacht te brengen delen vrijwilligers van SJG Weert vandaag rozen uit aan de patiënten en bezoekers.