Natuurgebied De IJzeren Man in Weert, Groenste stad van Europa, wordt nog aantrekkelijker gemaakt. De gemeente Weert is trotse eigenaar van het bos- en natuurgebied en start binnenkort met beheerwerkzaamheden in de IJzeren Man.

Belangrijk onderdeel is dunning van een deel van het bos. Als een boom meer ruimte krijgt groeit deze beter en wordt hij dikker, stabieler en vitaler. Door de dunning komt er ook meer licht op de bodem wat een positieve invloed heeft op de ondergroei van het bos. Het bos wordt aantrekkelijker voor de dieren en de recreanten door een toename van boom- en struiksoorten, afwisseling tussen licht en donker en de afwisseling van open- en geslotenheid.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestuurd op het behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden. Er wordt gewerkt volgens de ‘Gedragscode zorgvuldig bosbeheer’. Dat betekent dat roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame flora worden ontzien. Vlak voordat de uitvoering begint, worden de percelen geïnventariseerd op aanwezigheid van bijzondere soorten zodat deze gespaard blijven. De werkzaamheden vinden plaats vanaf eind oktober tot uiterlijk 15 december 2013. De uitvoering van de werkzaamheden worden begeleid door de beheerder Bosgroep Zuid Nederland.

Ruimte voor inheemse bomen
Bij voorkeur worden bomen geveld die oorspronkelijk niet in het gebied thuishoren. Hierdoor krijgt een mooi inheems exemplaar de ruimte om zich te ontwikkelen. Door deze aanpak verandert het bos langzaam maar zeker naar een bos met meer inheemse boomsoorten. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Het vellen gebeurt met uiterste zorgvuldigheid om schade in het bosgebied te beperken. Het hout wordt vervolgens in de houtverwerkende industrie verwerkt of gebruikt om energie op te wekken.
Opwaardering IJzeren Man

Op verschillende manieren wordt de IJzeren man als recreatiegebied opgewaardeerd. Recent zijn nieuwe toegangsborden geplaatst in de IJzeren Man. Ook zijn de randen van diverse vennen opgeschoond. En er vindt natuurlijke begrazing plaats met een kudde schapen. Nog uit te voeren projecten zijn het verbeteren van de bestaande oeverbeschoeiing en de dunning van een deel van het bosgebied.