Akkoord bomen Bassin

Het Bassin-gebied krijgt een nieuw uiterlijk waarvoor drie van de beschermde haagbeuken moeten wijken. Eén haagbeuk blijft staan. Stichting Groen Weert pleitte voor behoud van alle bomen.

Er komen nu vijf jonge bomen in deze omgeving, één meer dan gepland. De nieuwe bomen zijn daarbij van groter formaat dan eerder was voorgenomen.
Deze aanpassingen resulteren uit een gesprek van Stichting Groen Weert met de gemeente. Méér bleek niet haalbaar, ondanks de gemaakte procedurele fouten in het planproces.

Groen Weert legt zich neer bij deze aanpassing. Dat betekent dat de stichting afziet van het indienen van een bezwaarschrift, waarmee stagnatie in de uitvoering wordt voorkomen.

De gemeente heeft toegezegd dat Stichting Groen Weert bij volgende bestemmingsplannen in een vroeg stadium wordt betrokken. Zo kan de stichting de maatschappelijke belangen van ‘groen’ op tijd inbrengen en constructief meedenken in het ontwikkelingsproces.

De brief van Stichting Groen Weert aan de gemeente Weert kun je lezen op de website www.groenweert.nl.