Nieuwe WoZoCo in gebruik

Tussen Laar en de buurtschap Hushoven in Weert ligt het nieuwe woonzorgcentrum Hushoven: de bewoners van de groepswoningen en de huurappartementen nemen deze week en volgende week hun intrek.

Het landelijk gelegen Hushoven, aan de rand van Weert, is een woonzorgcentrum met 81 huurappartementen en 3 groepswoningen. Het is gerealiseerd door Wonen Limburg en de Stichting Land van Horne biedt er zorg. De bewoners van de appartementen wonen zelfstandig en kunnen thuiszorg ontvangen wanneer zij daarvoor een indicatie hebben. De groepswoningen zijn bestemd voor mensen met dementie. Zij ontvangen intensieve zorg en ondersteuning in een beschermde en herkenbare woonomgeving. Op 4 november nemen de eerste bewoners hun intrek in de groepswoningen.

In woonzorgcentrum Hushoven is Gasterij De Stoof de centrale plek waar bewoners en buurtgenoten elkaar ontmoeten. De gasterij opent op 11 november en is iedere dag geopend, van 9.30 tot 18.00 uur. Hier ondernemen bewoners, omwonenden en ook verenigingen uit de omgeving activiteiten. Dagelijks kan er een lunch of diner gebruikt worden en ook er is een kleine kaart.

Voor vragen over de thuiszorg, groepswoningen of de gasterij in Hushoven kan men tijdens kantooruren bellen naar het gratis informatienummer van Land van Horne: 0800 33 33 888.
Voor meer informatie over de huurappartementen kan men bellen naar Wonen Limburg: T 0800-1881 of kijk op www.thuisinlimburg.nl. Er zijn nog appartementen beschikbaar.