Info scholen gebundeld

Maandag is door de sector primair onderwijs de website scholenopdekaart.nl gelanceerd. Met deze website geeft men invulling aan de wens transparant te willen zijn, op een overzichtelijke en bruikbare manier. Ouders kunnen via de website ook de scholen in de regio Weert vergelijken.

Op de website staan op dit moment ondermeer gegevens over het aantal leerlingen, de beoordeling en waardering door de Onderwijsinspectie en welk advies de leerlingen krijgen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Honderden scholen hebben ook hun eindtoetsgegevens al gepubliceerd, begin december staan deze gegevens van alle scholen op de site.

Omdat de kwaliteit van een school veel meer is dan de gemiddelde eindtoetsscore, geeft de website geen ranking. De site presenteert op eenduidige wijze een veelheid aan gegevens over de school, waaronder de gemiddelde eindtoetsscores. Deze scores worden in een breder perspectief geplaatst en scholen kunnen een uitleg bij de cijfers schrijven.

De komende tijd zullen steeds meer gegevens via de site gepubliceerd worden. Ook komt er een speciaal managementvenster, opdat scholen zich met elkaar kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren. Dit Venster zal alleen voor de scholen toegankelijk zijn. Daarnaast komt er een speciale site voor ouders om het maken van een schoolkeuze te ondersteunen.

Met de lancering vandaag is een vliegende start gemaakt met het project Vensters PO. Hiermee laat de sector primair onderwijs zien een sterke, zelfbewuste sector te zijn die trots is op de opbrengsten, en dat ook wil laten zien.

www.scholenopdekaart.nl