De Rietstraat en Kransakker in Laarveld worden van woensdag 27 november tot en met woensdag 11 december afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit is nodig voor het aanbrengen van twee verhoogde kruispunten in de Rietstraat bij de Roskam en de St. Donatuskapelweg en het aanpassen van het verhoogd kruispunt met de Kransakker. Ook wordt dan op het fietspad langs de Rietstraat en de rijbaan van de Kransakker de deklaag aangebracht.

Voor autoverkeer geldt een omleidingsroute die staat aangegeven op gele borden. Na 11 december wordt in deze straten nog gewerkt aan de aanleg van trottoirs en parkeerplaatsen. Die werkzaamheden duren waarschijnlijk tot aan de feestdagen.