Overname huurwoningen

Wonen Limburg gaat 956 woningen van woning- corporatie Mooiland in de provincie Limburg overnemen. Als alles volgens planning verloopt, zal de overname per 1 april 2014 volledig gerealiseerd zijn. Mooiland verhuurt ook een aantal woningen in Weert zoals aan de Korenmarkt, Oude Schut, Parallelweg en St. Louis.

Woningcorporatie Mooiland is een sociale huisvester. Een corporatie die ontwikkelt en investeert, zodat nu en in de toekomst mensen met een laag inkomen, met en zonder bijzondere woonvraag, terecht kunnen voor een sociale huurwoning. Mooiland wil haar huurders een echt thuis bieden. Het is niet makkelijk om dit te kunnen blijven doen met het breed verspreide bezit dat ze nu heeft. Interim-bestuurder André Hengeveld: “Daarom zetten wij extra in op de verkoop van woningen om nu en in de toekomst een optimale volkshuisvestelijke bijdrage te leveren en zijn we op zoek gegaan naar een koper voor de woningen in de provincie Limburg. Deze koper is nu gevonden.”

Wonen Limburg vindt dat zij de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om zoveel mogelijk sociaal woningbezit dat afgestoten dreigt te worden, beschikbaar te houden voor de sociale huisvesting. Daarnaast zorgt deze verhoogde dekkingsgraad in Limburg ervoor dat Wonen Limburg efficiënter kan werken en dus kosten kan verlagen. Bestuurder Ger Peeters: “ Met de aankoop van de woningen van Mooiland breiden we ons bezit op evenwichtige en regionaal goed verdeelde manier uit waardoor onze beheerkosten per woning dalen. ”

Per 27 december worden 28 complexen met in totaal 956 woningen in de provincie Limburg overgedragen aan woningcorporatie Wonen Limburg. Wonen Limburg heeft door heel Limburg buurtwinkels waar de huurder eenvoudig terecht kan. Het daadwerkelijk opnemen van de woningen in het bezit van Wonen Limburg, vergt een aantal maanden. Mooiland beheert de woningen daarom nog tot 1 april 2014. Tot die tijd kunnen huurders voor al hun zaken en vragen nog terecht bij Mooiland. De huurders van de genoemde 956 woningen worden door Mooiland persoonlijk op de hoogte gebracht.