Koninklijke onderscheiding

Uit handen van loco- burgemeester Harry Coolen kreeg de heer B.M.J. (Ben) Hodzelmans op zondag 8 december 2013 een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde om 16.00 uur in het Munttheater, Collegeplein 3 in Weert.

Deze middag speelde Harmonie St. Joseph Weert-Zuid het ‘Vrienden van de Harmonie’ concert. Met dit concert nam de heer Hodzelmans officieel afscheid als voorzitter van de Harmonie. Hij werd gehuldigd vanwege zijn vele bijzondere verdiensten. De versierselen die hij kreeg uitgereikt, horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hodzelmans is geboren in Weert op 22 september 1944 en woont op Boshoverbeek 45 in Weert.

Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid
Met veel enthousiasme vertegenwoordigde de heer Hodzelmans de vereniging in al haar contacten met de buitenwereld. Dichter bij huis onderhield hij de band met de Weerter zusterverenigingen. Om de harmonie financieel gezond te houden, was hij ook altijd alert op het werven van sponsoren. Door het prettige contact werden dit meestal trouwe sponsoren. In deze gedachte heeft hij ook de ‘club van 60’ opgericht, waarmee ‘Vrienden van de Harmonie’ de harmonie kunnen steunen. Verder is de slagwerkgroep door de heer Hodzelmans heropgericht. En naast de leidinggevende rol binnen de vereniging had hij bij vrijwel alle activiteiten ook een uitvoerende rol.

Vanaf begin dit jaar heeft de heer Hodzelmans zijn bestuurstaken gefaseerd overgedragen aan de nieuwe bestuursleden. Per 1 juli stopte hij officieel als voorzitter. Op de afgelopen algemene ledenvergadering heeft hij de functie voorzitter van het erecomité geaccepteerd. In die hoedanigheid blijft hij in de toekomst de niet-bestuurlijke activiteiten uitvoeren en, zoals nu al blijkt, zelfs uitbreiden.

Scouting Keent-Moesel
De heer Hodzelmans is actief en fanatiek lid van het klussenteam. Het klussenteam verricht iedere dinsdagochtend klussen op het scoutingcentrum de Boshoek, zoals bos- en tuinonderhoud en onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen. Tijdens het proces van de nieuwbouw in 2010 is hij, samen met de andere leden van het klussenteam, bijna dagelijks op het scoutingcentrum actief geweest. Daar waar mogelijk hielp hij mee met de totstandkoming van het nieuwe scoutinggebouw en de herinrichting van het buitenterrein.

Overige activiteiten
De heer Hodzelmans was bestuurslid van buurtvereniging Boshoverbeek en bestuurslid en voorzitter van Buurtcentrum Moesel. Vanaf 1994 is hij clustervertegenwoordiger bij Sint Jozeph Heel. In zijn jeugdjaren was hij lid van verschillende commissies bij de scouting en de voetbalclub van Leeuwen. In 1993 kreeg de heer Hodzelmans de ‘Jan van der Croon medaille’.

er zijn geen afbeeldingen gevonden