Het College van B&W van Someren heeft besloten de samenwerking met het Regionaal Instituut voor Kunst- en Cultuureducatie (Rick) met ingang van schooljaar 2014-2015 op te zeggen en in zee te gaan met Musicas. De gemeente Someren is als gevolg hiervan volgens het convenant verplicht Rick ruim 300.000 euro aan frictiekosten te betalen. “Hier wordt niet alleen gemeenschapsgeld weggegooid, ook de kwaliteit en continuïteit van het muziekonderwijs in de gemeente Someren zijn hiermee niet gebaat”, aldus Emile Florack, directeur/bestuurder van Rick.

Florack hekelt het besluitvormingsproces van wethouder Guido Schoolmeesters van Cultuur. “We waren in een ver gevorderd stadium van onderhandelingen over kostenreductie, marktconforme prijzen en afbouw van de frictiekosten. De wethouder was op de hoogte van de voortvarendheid en gedegenheid waarmee we dit traject hebben doorlopen. De gemeente benadrukte steeds dat bezuinigingen op cultuur niet het uitgangspunt waren. En dan krijg je plotseling te horen dat na 45 jaren de goede samenwerking wordt opgezegd. Zonder plausibele onderbouwing.”

Het besluit om het muziekonderwijs uit te besteden aan Musicas betekent dat de gemeente Someren volgens afspraak ruim 300.000 euro aan reorganisatiekosten betaalt aan Rick, 150% van de laatst genoten subsidie. Alle gemeenten waarmee Rick samenwerkt – Heeze-Leende, Weert, Nederweert, Cranendonck en Someren – hebben het convenant ondertekend.

Volgens Schoolmeesters heeft het College van B & W mede op advies van alle Somerense muziekverenigingen besloten de samenwerking met Rick op te zeggen. Deze zouden ‘zo goed als zeker’ een nieuw contract hebben gesloten met Musicas. Het Collegebesluit werd echter al genomen voordat de verenigingen zich definitief over een mogelijke keuze uitspraken, zo blijkt uit de stukken.

Schoolmeesters benadrukt dat alle Somerense muziekverenigingen er vertrouwen in hebben dat Musicas op een goede en minimaal gelijkwaardige wijze de muzieklessen in kan vullen. Dat de overstap louter gebaseerd zou zijn op kostenbesparingen noemt hij pertinent onwaar.

Het bloeiende muzikale leven en talentontwikkeling in Someren is mede door de deskundige docenten van Rick tot stand gekomen. Volgens ouders van leerlingen zal deze kostenbesparende actie op langere termijn leiden tot kwaliteitsverlies van de harmonieorkesten. Ze hebben zowel gemeente als vereniging verzocht het contract met Rick te verlengen. Dit wordt niet opgevolgd.

Florack wijst erop dat de nieuwe aanbieder vooral met pas afgestudeerden en zzp’ers werkt, die bereid zijn tegen lage uurtarieven te werken en ook muzieklessen verzorgen voor instrumenten waarvoor ze niet zijn opgeleid. Dit wordt bevestigd door dirigenten die in het werkgebied van Musicas actief zijn. “Als deze docenten ergens een vaste baan vinden, zijn ze weg. Dat biedt harmonieën en fanfares geen continuïteit.”