Trein naar Belgie later

De provincie is voor de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer op zoek naar ideeën en tips om het OV in Limburg slimmer, prettiger, beter, veiliger en duurzamer te maken. Speciaal hiervoor heeft OV-gedeputeerde Patrick van der Broeck de webpagina www.limburg.nl/OV2016 gelanceerd.

In het Nederlandse openbaar vervoer wordt gewerkt met concessies. Een concessie voor het openbaar vervoer is een pakket van lijnen en andere vervoersdiensten die de Provincie onder bepaalde voorwaarden exclusief aan een vervoerder toekent. De Provincie Limburg is gestart met de voorbereiding van de nieuwe concessie die in december 2016 moet beginnen. De huidige van Veolia loopt dan af.

De nieuwe concessie in Limburg omvat vier stoptreindiensten, een buslijnennet en maatwerkvervoer voor gebieden waar weinig reizigers zijn. De treinverbinding Weert-Antwerpen in nog niet opgenomen in de nota voor de nieuwe concessie. Vanwege de benodigde investeringen in de infrastructuur wordt realisatie van de lijn Weert-Hamont(B) pas op middellange termijn verwacht, zo stelt de Provincie Limburg in haar nota van uitgangspunten. De verbinding wordt daarom niet meegenomen in de aanbesteding.

De Provincie Limburg heeft de ambitie uitgesproken om de Belgische treinverbinding Antwerpen – Neerpelt/Hamont door te trekken naar Weert, om het noorden van Belgisch-Limburg en het midden van Nederlands-Limburg beter ten opzichte van elkaar te ontsluiten en om reizigers ook in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van het Nederlandse IC-net of snelle verbindingen in België.

De provincie onderzoekt momenteel samen met ProRail en de Belgische spoorwegen (NMBS) de mogelijkheden voor exploitatie van deze verbinding. Onderdeel van studie zijn ook de benodigde infrastructurele maatregelen, de ruimtelijke en ecologische ontwikkelingen en inpassingen daarvan. De daadwerkelijke uitvoering zal dus nog even op zich laten wachten.

De nieuwe stoptreindienst tussen Weert en Roermond is wel opgenomen in de nota van uitgangspunten. Daarbij zouden nieuw te realiseren stations in Haelen en Baexem bediend moeten worden. Inwoners van de gemeente Leudal krijgen daarmee snellere en over de dagperiode langer doorlopende verbindingen naar en vanuit het westen en zuiden, terwijl Leudal door zijn betere bereikbaarheid een aantrekkelijker plaats van vestiging wordt. In de visie van de provincie gaat de trein rijden bij ingang van of direct na de inwerkingtreding van de nieuwe concessie.

Of de treindienst zal rijden onder de Limburgse OV-concessie (en dus wordt meegenomen in de aanbesteding) zal onder andere afhangen van de verhouding tussen kosten en baten en het overleg tussen de provincie en het ministerie van I&M. De verbinding maakt thans deel uit van het Hoofdrailnet.