Gezondheidshuys in bedrijf

Het Gezondheidshuys, het nieuwe gezondheidscentrum aan de Ouden- akkerstraat in de wijk Keent-Moesel, is vanaf 27 januari aanstaande volledig in bedrijf. De verhuizingen van een tiental zorgaanbieders zijn dan zo goed als afgerond. Met de start van het Gezondheidshuys is Weert-Zuid in één klap 1500 m² aan moderne, goed bereikbare gezondheidszorg rijker.
Wonen Limburg bouwde het gezondheidscentrum, met daarboven 19 huurappartementen.

Naast twee huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk en een praktijk voor psychologie en psychotherapie, huren ook een diëtist, logopedist, osteopaat, podotherapeut, medisch pedicure en verloskundige een ruimte in het centrum. Samen bieden zij een compleet aanbod aan eerstelijns gezondheidszorg. Het Gezondheidshuys brengt de zorg dichter bij de mensen en verbetert de dienstverlening aan de patiënten. Alle zorg onder één dak met korte lijnen tussen de zorgaanbieders.

Tegenwoordig is het steeds belangrijker samen te werken in de zorg. Door de vergrijzing, kortere opnameduur in het ziekenhuis en bezuinigingen is een toename te zien van hulpvragen in de eerste lijn. Eerstelijnszorg is zorg waar men zelf, zonder verwijzing, naartoe kan gaan. Deze zorg is doorgaans veel goedkoper dan zorg in de zogenaamde “tweede lijn”, die niet zomaar toegankelijk is. De zorgaanbieders in de eerste lijn spelen hierop in door met collega’s de samenwerking te verstevigen en deze zorg te bieden vanuit één locatie. De plek van het nieuwe Gezondheidshuys is uitermate geschikt. Midden in de wijk, dichtbij andere voorzieningen.

De woonappartementen zijn inmiddels allemaal verhuurd. In Het Gezondheidshuys zijn nog 2 units beschikbaar.

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.hetgezondheidshuys.nl