Start herinrichting vertraagd

Het was de bedoeling dat de herinrichting van het stadhuis- en Stationsgebied reeds gestart zou zijn, echter heeft de start van het project vertraging opgelopen.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 18 december j.l. werd bekend gemaakt dat op 6 januari 2014 de schop de grond in zou gaan bij het St. Rafaelpad. Het is echter nog angstvallig stil wat betreft de bouwwerkzaamheden. Ook is het nog geen afzetting geplaatst.

Desgevraagd laat een woordvoerster van de gemeente Weert weten dat het project later van start gaat. Een exacte datum kon nog niet worden gegeven. Waarschijnlijk zal het nog enkele weken duren voordat de eerste schop de grond in gaat.

De aannemer heeft voorbereidende werkzaamheden zijn nog niet klaar. Via de website www.wijwerkenaanweert.nl geven ze te kennen dat de aannemer en gemeente nog op onderdelen overeenstemming te bereiken alvorens er daadwerkelijk gestart kan worden. De werkzaamheden zullen naar verwachting 9 maanden in beslag nemen.