Convenant gemeenten

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben donderdag 23 januari een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Zij slaan de handen ineen bij de nieuwe invullingen van het lokale sociale beleid. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er een groot aantal taken bij. Het Rijk legt de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld jeugdhulp, ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij gemeenten neer. De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van oud minister Liesbeth Spies. Zij reist momenteel het land door om de aanpak van de gemeenten van nabij te volgen, dit in opdracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

De ondertekening van het convenant vond plaats tijdens het overleg van het ‘samenwerkingsverband sociaal domein Midden-Limburg West’ in het gemeentehuis in Weert. Namens de drie gemeenten tekenden wethouder Joost van der Stappen van Leudal, wethouder Maria Frenken-Ras van Nederweert en wethouder Harry Coolen van Weert.

Samen aan de slag
Er komt veel op de gemeenten af. Dit vraagt om nieuwe invullingen van het lokale sociale beleid, waarbij de nadruk ligt op mensen en niet op regelingen. De gemeenten kunnen dit niet alleen. Een goede samenwerking met onder meer inwoners, verenigingen, welzijnsorganisaties en zorginstellingen is nodig. Samen moeten we de nieuwe sociale voorzieningen toegankelijk en werkbaar maken.