Opruimplicht hondenpoep

Sinds 1 januari 2014 geldt in Weert binnen de bebouwde kom en in het IJzeren Mangebied een opruimplicht voor hondenpoep. Daar moet overal hondenpoep opgeruimd worden; op straat en op de stoep maar ook op de uitrengebieden (ravotterreinen) waar honden los mogen lopen en in de goot. Hondenpoep op straat of op speelterreintjes zorgt voor veel ergernis. Bovendien is het erg onhygiënisch.

Met een combinatie van maatregelen wordt dit ‘zero tolerance’ beleid onder de aandacht gebracht van hondenbezitters. De aanpak richt zich vooral op positieve communicatie en stimuleringsacties om gewenst gedrag te bevorderen. In overleg met wijk- en dorpsraden zijn bijvoorbeeld looproutes om een hond uit te laten in kaart gebracht. Op deze routes komen extra afvalbakken te staan. Hierdoor is er altijd binnen 100 meter een afvalbak om een hondenpoepzakje in te doen. Ook op de uitrengebieden worden extra afvalbakken geplaatst. Tevens worden op alle afvalbakken stickers aangebracht met de boodschap dat hondenpoepzakjes erin gedeponeerd mogen worden. De zogenaamde hondentoiletten worden verwijderd. Hoewel men buiten de bebouwde kom (behalve in het IJzeren Mangebied) niet verplicht is om hondenpoep op te ruimen, is dit wel wenselijk voor een schone omgeving.

Positieve campagne
Naast de aanpassingen van de voorzieningen is er een communicatiecampagne uitgewerkt. Doel is de hondenbezitter op een positieve manier bewust te maken van (on)gepast gedrag. De komende periode wordt intensief gecommuniceerd over het nieuwe beleid. Voorafgaand aan de campagne ontvangen alle hondenbezitters binnen de gemeente Weert een brief over de nieuwe regels. Hiermee maakt de gemeente Weert duidelijk dat de hond een graag geziene vriend is, maar dat zijn baasje er voor moet zorgen dat er geen overlast door hondenpoep ontstaat.

Handhaving
Om ervoor te zorgen dat het nieuwe beleid nageleefd wordt, wordt extra ingezet op handhaving, ook buiten de diensturen. In elke wijk en elk dorp wordt gecontroleerd, maar handhaving gebeurt ook op basis van signalen over overlast door hondenpoep. Overlast kunt u melden bij de gemeente Weert via het Digitaal Loket op de website (formulier Melding openbare ruimte), via [email protected] of tel. (0495) 575 000. Poept uw hond op de straat of stoep en ruimt u de uitwerpselen niet op? Dan kunt u een boete krijgen van € 90,-.

Nota hondenpoepbeleid
De uitgebreide toelichting over het nieuwe hondenpoepbeleid is te lezen via de site van de gemeente Weert, www.weert.nl/hondenpoep.