Steun voor wietmanifest

Onder leiding van burgemeester Paul Depla van Heerlen is een manifest opgesteld waarin wordt opgeroepen tot regulering van de wietteelt. Met dit manifest wordt beoogd de Tweede Kamer en het kabinet Rutte te bewegen om het huidige gedoogbeleid aan te passen. GroenLinks Weert is positief over de houding van Burgemeester Heijmans dat hij het wietmanifest ook heeft ondertekend.

GroenLinks Weert vindt dat het huidige wietbeleid in Nederland grote problemen geeft. De verkoop van wiet wordt gedoogd, maar de weg van de teler naar de coffeeshop is strafbaar. Lijsttrekker Bas Meijboom: ‘’Door tegenstrijdige regels in het softdrugsbeleid in Nederland worden steden en dorpen getroffen door georganiseerde criminaliteit, onveiligheid in de woonwijken en illegale wietkwekerijen. Om de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente Weert te waarborgen, zullen we de zaken echt op een andere manier moeten gaan regelen’’.

Daarom is GroenLinks Weert dan ook erg positief over het feit dat Burgemeester Heijmans het wietmanifest heeft ondertekend. Burgemeesters van andere gemeenten, zoals Amsterdam en Utrecht en een groot deel van de Limburgse gemeenten schaarden zich ook achter het initiatief. Met dit manifest wordt opgeroepen om het telen van wiet te reguleren. Meijboom: ‘’Het is zinloos om wiet volledig te verbieden, het wordt gebruikt en dat kunnen we niet ontkennen. GroenLinks Weert staat bovendien voor de vrijheid van mensen. Maar laten we er dan voor zorgen dat anderen er geen overlast van ondervinden en goede maatregelen nemen om de overlast tot een minimum te beperken’’.

GroenLinks Weert ziet voordelen in het reguleren van de wietteelt. Omdat de markt transparanter is, kan de georganiseerde criminaliteit afnemen en kunnen woonwijken en straten weer veiliger worden. Tevens kan er door het reguleren een betere controle worden gehouden op de handel, waardoor de kwaliteit van de wiet kan toenemen. Ten slotte zullen illegale wietkwekerijen verdwijnen en zal brand in woonhuizen door toedoen van wietkwekerijen verminderd kunnen worden.

Al deze gevolgen zullen ook voor de inzet van de politie een gevolg hebben. 77 procent van de vervolgingscapaciteit van de politie wordt nu ingezet worden voor drugsgerelateerde zaken. GroenLinks Weert stelt dat de politie anders kan worden ingezet wanneer wiet gereguleerd zal worden. De politie kan dan worden ingezet om de wijken en dorpen van Weert nog veiliger te maken en te houden, zo stelt de partij.
Voor meer informatie of inschrijving kijk op de website www.groenlinksweert.nl