Ombouw kantoor WL

Wonen Limburg heeft bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend voor een wijziging in het bestemmingsplan. Met het inmiddels verkregen principebesluit is het voor de corporatie mogelijk te onderzoeken of het haalbaar is om haar voormalige kantoorpand aan de Parallelweg te verbouwen tot appartementen.

Wonen Limburg heeft sinds april 2013 haar hoofdkantoor aan de Willem II Singel in Roermond. Door de decentralisatie werden de buurtwinkels verspreid over de regio te groot. In Weert is de buurtwinkel van Wonen Limburg daarom in september vorig jaar verhuisd van de Parallelweg naar de Wilhelminasingel. Het oude kantoorpand staat te koop, maar de animo is in deze economische tijd en met een overvloed aan vierkante meters beperkt.

Het idee is om in het kantoorpand ca. 19 kleinere appartementen in de sociale huursector te realiseren. Of dit een haalbare optie is wordt de komende tijd door Wonen Limburg bekeken.

Wethouder Frans van Eersel (Wonen): “We juichen het toe dat Wonen Limburg inspeelt op de grote vraag naar huurwoningen. En specifiek voor jongeren en starters op de woningmarkt van Weert. Daar blijft grote behoefte aan. Mocht de verbouw van het pand doorgang vinden, dan zullen de nieuwe appartementen vanwege hun afmeting en huurprijs óók bereikbaar zijn voor starters.”

Een voorwaarde die de gemeente stelt als uitvloeisel van de op 11 december 2013 vastgestelde Structuurvisie Weert 2025 is dat met het toevoegen van 19 appartementen elders compensatie plaats moet vinden. Wonen Limburg zal deze compensatie grotendeels realiseren in het project Johanna van Meursstraat, waar woningen worden gesloopt en minder nieuwe woningen worden teruggebouwd.