Heropening azc Budel

De gemeente Cranendonck heeft positief gereageerd op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om het voormalig asielzoekerscentrum aan de Hoofdstraat in Budel-Dorplein weer in gebruik te nemen als opvanglocatie. Het centrum ligt net voorbij de gemeentegrens met Weert. Het pand was al eerder gebruik voor de opvang van asielzoekers, maar werd in 2011 gesloten vanwege overcapaciteit bij het COA.

Momenteel heeft de opvangorganisatie te maken met een dusdanige stijging van de bezetting op andere azc’s dat uitbreiding van capaciteit noodzakelijk is. Er is sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers, onder andere van mensen uit Syrië, Somalië en Eritrea. Daarnaast is er een fors aantal vergunninghouders dat nog verblijft op de azc’s omdat er voor hen nog geen woonruimte in een Nederlandse gemeente is gevonden.

De gemeente en het COA stellen samen een bestuursovereenkomst op waarin onder meer de gemaakte afspraken ten aanzien van de looptijd en andere praktische zaken worden vastgelegd.

Voorafgaand aan de feitelijke ingebruikname van het azc is er op woensdag 16 april vanaf 19.00 uur een inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden in Gemeenschapshuis De Schakel, St. Barbaraweg 1 in Budel-Dorplein. Vertegenwoordigers van de gemeente en het COA zijn daar aanwezig om geïnteresseerden en omwonenden van informatie te voorzien.
Alle actuele informatie over azc Budel-Dorplein is binnenkort beschikbaar op de websites van de gemeente en die van het COA.