Nieuw riool Heiligenbuurt

De riolering in de Heiligenbuurt van Weert moet vervangen worden. Met een informatieavond worden bewoners en belangstellenden hierover geïnformeerd. De informatieavond is op donderdag 20 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis (Beekstraat 54). De omwonenden zijn per brief al uitgenodigd voor deze informatieavond. Tijdens de avond wordt aan buurtbewoners ook gevraagd naar wensen en ideeën voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

In het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 gaat de gemeente Weert de riolering vervangen in de volgende straten: Sint Paulusstraat, Sint Hieronymusstraat, Lindanusstraat, Sint Jorisstraat (gedeeltelijk), Sint Hubertusstraat, Sint Catharinastraat, Sint Servatiusstraat, Sint Antoniusstraat (gedeeltelijk), Sint Maartenslaan (Ventweg gedeeltelijk).

Een aantal straten wordt wel meegenomen in de plannen, maar wordt pas uitgevoerd in 2020. De reden is dat de riolering pas in 2020 aan vervanging toe is. Het betreft de straten Sint Jorisstraat (gedeeltelijk), Sint Willibrordusstraat, Sint Antoniusstraat (gedeeltelijk) en Sint Maartenslaan (ventweg gedeeltelijk).

Omdat de straten volledig worden opengebroken, biedt dit kansen om de openbare ruimte opnieuw in te richten voor de komende decennia. Tijdens de informatiebijeenkomst op 20 maart kunnen buurtbewoners aangeven wat hun wensen en ideeën. Het gaat om de totale openbare ruimte, groen, trottoir en de straten. De gemeente wil alle wensen en problemen inventariseren en uitwerken met een vertegenwoordiging van de bewoners. In een nieuwe informatieavond wordt het resultaat hiervan gepresenteerd.

Tijdens de informatieavond is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Weert via tel. (0495) 57 50 00 of [email protected]