Museumweekend

Komend weekend is het nationaal Museumweekend. Ook in Weert doen de gemeentemusea hier aan mee op zaterdag 5 en zondag 6 april 2014. Weert heeft dan een speciaal programma voor de bezoekers.

In gemeentemuseum Jacob van Horne ben je op zaterdag en zondag getuige van een bijzondere restauratie. En in gemeentemuseum De Tiendschuur vindt op zondag de opening plaats van de tentoonstelling ´Weert Jubileert´ en de expositie ´Weerter tin´.

Jacob van Horne
In Gemeentemuseum Jacob van Horne is zaterdag en zondag speciale aandacht voor de werkzaamheden in het restauratieatelier. Vrijwilligers van het museum werken dan aan het vrijleggen van een originele en veelkleurige beschildering van een levensgroot eikenhouten beeld van Maria met kind, dat uit ongeveer 1520 dateert. Het beeld onderging rond 1840 een forse restauratie en kreeg toen een fraai uitgevoerde veelkleurige beschildering. U kunt de voortgang van het restauratiewerk bekijken en in gesprek gaan met de vrijwilligers.

De beschildering raakte in de loop van de tijd beschadigd en werd meerdere keren overgeschilderd. De laatste beschildering in pasteltinten werd op een weinig subtiele manier uitgevoerd door een plaatselijke huisschilder. De vele in stopverf uitgevoerde reparaties spreken daarbij boekdelen. Door dit alles was het fijne karakter van het beeld grotendeels verloren gegaan. Onderzoek wees uit, dat onder de diverse latere verflagen nog veel van de oorspronkelijke kleur aanwezig was. Door het vrijleggen van deze beschildering worden de hoogwaardige kwaliteiten van het beeld langzamerhand weer zichtbaar.

De Tiendschuur
Wethouder Coolen opent op zondag 6 april om 15.00 uur de tentoonstelling Weert Jubileert. De expositie besteedt aandacht aan tien bijzondere jubilea en het marktrecht dat Weert 600 jaar geleden kreeg. De tentoonstelling is te zien tot en met 11 januari 2015.

Tegelijkertijd met deze opening opent in de benedenverdieping de tweede van in totaal vier parallelexposities, alle ingericht door vier jubilerende verenigingen. Vereniging De Rogstaekers beet op 1 februari het spits af. Nu is het de beurt aan de Geschied- en Oudheidkundige Kring De Aldenborgh. Bij gelegenheid van hun 75-jarig jubileum is er de tentoonstelling over Weerter tin. In de loop van het jubileumjaar komen ook nog de Fakkelestafette Weert en de Stedelijke Harmonie St. Antonius met hun presentaties aan bod. Bij gelegenheid van de parallelexpositie over het Weerter tin wordt ook het eerste exemplaar van het boek met dezelfde titel gepresenteerd. Schrijver en uitgever is de heer J.F.H.H. Beekhuizen.

Openingstijden en entree
Beide musea zijn op zaterdag en zondag open van 14.00 tot 17.00 uur.
Jacob van Horne (Markt 7): entree € 2,- tijdens museumweekend (normale prijs € 4,-). En gratis voor houders Museumkaart en Weerterlandpas en Vrienden van het museum.
De Tiendschuur (Recollectenstraat 5): entree gratis.