Nieuwe functie kerkgebouw

Het kerkgebouw, naast de Paterskerk, van de Parochie H. Franciscus van Assisi gelegen aan de Biest 43a te Weert wordt een Franciscus Huis. Tevens wordt er een Franciscusgroep opgericht. De nieuwe eigenaar en één van de initiatiefnemers is Thijs Hendrix: “Wij zijn de Parochie H. Franciscus van Assisi, deken Hans Franken en het Bisdom Roermond, dankbaar dat zij ons hebben uitgekozen als nieuwe eigenaar van dit mooie gebouw. Op dinsdag 22 april 2014 is de officiële sleuteloverdracht en klinkt het startschot voor het nieuwe Franciscus Huis.”

De doelstelling van het Franciscus Huis is om het voormalige kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten. Op deze manier willen de initiatiefnemers een waardige herbestemming geven aan de kerk die werd gebouwd in 1963. Architecten waren Bart Salemans en Anton Swinkels uit Maastricht. Aannemer P.M.Gijbels en Zoon te Weert. Op 1 januari 2012 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.

Paus Franciscusgroep een nobel streven
Mathea Jongmans en Mieke Zuijdgeest zijn de initiatiefneemsters van de Paus Franciscusgroep. Mathea: “Ik ben dankbaar dat er een nieuwe eigenaar is die onze doelstellingen in woord en daad ondersteunt. Dit is een belangrijke stimulans voor ons om er samen met veel lokale vrijwilligers de schouders onder te zetten. Wij hopen dat de lokale en regionale overheden ons werk ondersteunen, zodat de grote veranderingen die op ons afkomen in de sociale zorg een kans worden in plaats van een bedreiging. We willen hier een voorbeeld project van maken, wat veel goeds brengt voor de lokale gemeenschap. En we hopen dat Paus Franciscus ons komt bezoeken in 2015 om het resultaat te zien van de inspiratie die hij geeft aan velen.”

Concerten en evenementen in kerkgebouw
Thijs: “Ik ben onder de indruk van het initiatief van Mathea, Mieke en hun achterban, en ben ervan overtuigd dat onze samenwerking gaat leiden tot een ‘social enterprise’ die haar plaats verovert tussen goede doelen, commerciële ondernemingen en de publieke sector. De overheid kan het niet alleen klaren. Daarnaast gaan we mooie concerten en evenementen organiseren in dit prachtige gebouw, samen met onze buren van Stichting Paterskerk de Biest.”

Officiële sleuteloverdracht
Deken Hans Franken zal – met medewerking van een aantal verenigingen – op 22 april de sleutel overhandigen aan de initiatiefnemers. Deken Franken: “Ik ben zeer ingenomen met deze herbestemming. Dat is goed voor de lokale parochiegemeenschap op de Biest, voor Weert en het gehele dekenaat.” Rob Hoogenboom, minister provinciaal van de Franciscanen in Nederland, zal de aanwezigen toespreken. Tevens zal er op deze bijzondere dag een orgelconcert gegeven worden op het prachtige Vermeulen Orgel, gebouwd in 1968.

Meer info: www.franciscushuisweert.nl