Nieuwe fase Bassin

Foto’s – De volgende fase voor de herinrichting van de Werthaboulevard en Bassin is inmiddels van start gegaan.

Nadat de werkzaamheden aan de Werthaboulevard grotendeels voltooid zijn is nu het gedeelte voor de horecazaken aan het Bassin aan de beurt. Voor de herinrichting zijn inmiddels enkele bomen gekapt en de houten terrasvlonder van café ‘Anker gesloopt. Momenteel werkt het bedrijf aan de aanleg van de afvoer voor hemelwater waarna het plein wordt bestraat met nieuwe klinkers waarbij dezelfde kleuren van de Werthaboulevard worden toegepast.

De uitvoering voor de herinrichting gebeurd door een bedrijf uit de regio, namelijk Kessels BV uit Ospel. Het college van B&W heeft onlangs nog haar waardering uitgesproken voor het bedrijf:

“In de eerste fase heeft Kessels laten zien dat met dit bedrijf een goede keuze is gemaakt. Naast een uitstekende technische kwaliteit, inlevingsvermogen en afstemming op de belangen van o.a. de Poort van Limburg heeft het bedrijf zich flexibel opgesteld bij het telkens uitstellen van de start van het werk. Dit kwam door invloeden vanuit de vergunningensfeer zoals het bezwaar tegen de bomenkap en de lange vergunningentermijn die met Rijkswaterstaat is doorlopen. Dit heeft tot geen enkele wijze geleid tot meerwerk, vetragingskosten of anderzijds. Ook de vele technische problemen die zich hebben voorgedaan met Rijkswaterstaat en de nutsbedrijven zijn moeiteloos door het bedrijf opgelost zonder dat daarvoor inspanningen van de gemeente nodig waren.”, zo stelt het college van B&W.

Na de uitvoering van deze werkzaamheden wordt gestart met de herinrichting van de herinrichting van de Passantenhaven. De gemeente heeft de voorkeur om dit werk ook uit te besteden aan Kessels. Afhankelijk van de vergunningverlening van o.a. Rijkswaterstaat wordt de haven nog voor de bouwvakantie en anders na de kermis heringericht. Tevens zal dan naast het gebouw Ceres een tijdelijk park worden ingericht en vind de reconstructie van een oude Koldergang uitgevoerd.