Uitslag definitief

Het Centraal Stembureau heeft op vrijdagmiddag 21 maart de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Weert vastgesteld. Ten opzichte van de voorlopige uitslag zijn er geen wijzigingen in de zetelverdeling (het aantal stemmen per partij) en voor de gekozen kandidaten.

Het Centraal Stembureau heeft geconstateerd dat bij de voorlopige uitslag het verschil in het aantal stemmen per kandidaat in sommige gevallen zeer klein is. Daarom heeft bij die stembureaus waar sprake was van een onverklaarbaar verschil tussen het aantal ingeleverde stempassen en het aantal getelde stembiljetten, een hertelling plaatsgevonden. Het ging in totaal om een verschil van vier stemmen.

Uitkomst hertelling
Het Centraal Stembureau heeft de vergadering geschorst en is direct tot hertelling overgegaan. De hertelling heeft geleid tot vier correcties, die geen invloed blijken te hebben op de (voorlopige) zetelverdeling en de gekozen kandidaten.

Op de website van de gemeente Weert, www.weert.nl/verkiezingen is het vastgestelde proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad opgenomen.