Aankleding fietscrossbaan

Op initiatief van wijkraad Moesel, jeugdinloop Njoy en in samenspraak met omwonenden is op de plaats van de voormalige basisschool De Zevensprong een fietscrossbaan voor de jeugd aangelegd.

Een aanwinst voor de jeugd in de wijk, getuige het feit dat er meteen enthousiast gebruik van werd gemaakt. Onlangs is de afwerking gedaan en het gras ingezaaid. Helaas mag er nu een tijdje niet op gecrost worden.

Om de baan een nog beter (groener) aanzien te geven en te zorgen dat de jeugd niet pardoes van de baan de straat opfietst, is er een plantdag georganiseerd. Zo’n 200 struiken zullen worden aangeplant door de schooljeugd met hulp van omwonenden, ouders en vrijwilligers. Tevens wordt een apart veldje met bloeiende planten aangelegd. Dit zal gebeuren op zaterdag 3 mei van 10.00 tot 15.00 uur.

Wonen Limburg zorgt voor een springkussen en dj Korten voor de muziek. Uiteraard is er ook koffie/thee/limonade enz. Financieel is dit project mogelijk dankzij een bijdrage van o.a. Wonen Limburg en uit de Leefbaarheidagenda MSJS. Mogelijk komt er nog een bijdrage uit het Samendoen Fonds.

www.wijkraadmoesel.nl