In de ban van 600 jaar Stad

In het kader van ‘Weert, 600 jaar stad!’ heeft Marktplaats Ku+Cu een educatief programma opgesteld voor de basisschoolleerlingen van de gemeente Weert. Dit programma is volledig ingericht volgens het thema ‘Weert, 600 jaar stad!’ en op elk leerniveau afgestemd. Wonen Limburg ondersteunt dit programma met een financiële bijdrage en heeft één van de scholen in dit project gevolgd, namelijk BS de Kameleon uit de wijk Fatima.

Voor iedere groep een opdracht
Per niveau werd op een andere wijze aandacht geschonken aan de geschiedenis, het heden en de toekomst van Weert. De allerkleinsten gingen aan de slag met fantasiefiguren uit de riddertijd. Groep 3-4 dook in hun eigen korte verleden en verwerkten dit in een persoonlijk stripverhaal. De oudste basisschoolleerlingen van groep 7-8 richtten zich meer op de ‘Geboorte van Weert’ en maakten hier een bijzondere rap op. Wonen Limburg is bij de start van groep 7-8 van BS De Kameleon aanwezig geweest, maar volgde in het bijzonder de leerlingen van groep 5-6 bij de uitvoering van de opdracht ‘Kijk… Mijn wijk!’.

Verbondenheid met de wijk
Bij deze opdracht ‘Kijk… Mijn wijk!’ gingen de kinderen de wijk in, gewapend met fotocamera en een boek met oude foto’s. Door de vergelijking van de situatie van vroeger en nu, en door ze in de klas na te laten denken over hoe deze wijk er in de toekomst uit zal zien, worden de kinderen zich bewust van de veranderingen in hun wijk. En raken ze meer en meer verbonden met de geschiedenis van hun eigen directe woonomgeving.

En dat past helemaal in de manier waarop Wonen Limburg in het leven staat. Wonen Limburg vindt het namelijk belangrijk dat haar huurders zich thuis voelen in hun huis, buurt en wijk. En dat vraagt meer dan alleen aandacht voor de ‘stenen’. Fatima is van oorsprong een echte volkswijk. De meeste mensen wonen hier al jaren en voelen zich enorm verbonden met hún wijk. Wonen Limburg hecht er heel veel waarde aan dat ook de kinderen kennismaken met de geschiedenis van hun wijk, om zo de verbondenheid met de wijk te stimuleren.

Directeur Esther Nabben van De Kameleon heeft Wonen Limburg heel hartelijk ontvangen. “We vinden het leuk als er zoveel aandacht is voor de kinderen en waar zij mee bezig zijn. De kinderen voelen deze extra aandacht als een stukje waardering.”

Samenwerking tussen lokale culturele instellingen
De diverse programma’s worden in samenwerking uitgevoerd door Bibliocenter, Erfgoedcluster, Munttheater en Rick. Het educatief programma ‘Weert, 600 jaar stad!’ loopt tot begin juli en wordt dan bij alle basisscholen afgesloten.