Lintjes in Stramproy

Stramproy – Foto’s – Uit handen van burgemeester Jos Heijmans kregen mevrouw Van de Winkel-Craemers en de heer Hendrikx op vrijdag 11 april 2014 een Koninklijke onderscheiding. Deze onderscheidingen werden uitgereikt tijdens de receptie voor het 75-jarig bestaan van de EBHO vereniging Stramproy-Tungelroy in Zaal van Loon in Stramproy. Mevrouw Van de Winkel en de heer Hendrikx ontvingen beiden de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw J.B.J.M. (Josephien) van de Winkel-Craemers is geboren op 19 maart 1950 in Thorn en woont op Wilhelminastraat 7 in Stramproy.
De heer J.M.C.A. (Johan) Hendrikx is geboren op 21 juni 1957 en woont in de Prinses Beatrixstraat 55 in Stramproy.

Mevrouw Van de Winkel-Craemers

IMG_8792

Mevrouw Van de Winkel is al 40 jaar een trouw lid van de EHBO vereniging. Daarnaast is ze al 35 jaar Lotusslachtoffer. Dat wil zeggen dat zij tijdens oefenavonden ziektebeelden en verwondingen acteert en grimeert. Op deze manier kunnen de leden op zo reëel mogelijke wijze oefenen. Vanaf 1991 tot nu, dus al 22 jaar, verleent ze haar medewerking aan het geven van jeugd EHBO-lessen aan de groepen 8 van een aantal basisscholen. Ook hier is zij Lotusslachtoffer.

Van 1971 tot 2007 was mevrouw Van de Winkel bestuurslid van turn en gymnastiekvereniging ‘De Bottekrakers’. Ze was secretaris en organiseerde allerlei nevenactiviteiten. Bij al deze activiteiten was ze zelf aanwezig en stak een helpende hand uit waar nodig. Ze is tot op de dag van vandaag nog altijd als actief lid aanwezig op de maandagochtend.

Mevrouw Van de Winkel is sinds 1977 lid van Lotuskring ‘De Kempen’. Lotus staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. Ze had diverse functies en momenteel is ze penningmeester. Ze gaat in lief en leed op huisbezoek bij leden. Verder is ze medeorganisator van de jaarlijkse feestavond of het uitstapje. En zorgt ze voor de aan- en verkoop van lotusmaterialen aan de leden.

Vanaf 1996 is mevrouw Van de Winkel actief bij gemend koor Da Capo Stramproy. Ze heeft weliswaar geen bestuursfunctie, maar ze levert een grote bijdrage aan de vereniging. Ze is een zeer stabiele factor binnen het koor en altijd aanwezig bij repetities en uitvoeringen. Sinds 2010 is ze vrijwilligster bij zorgboerderij Ingelshof.

De heer Hendrikx

IMG_8762

De heer Hendrikx is vanaf 1980 lid van de EHBO vereniging Stramproy-Tungelroy. De laatste 22 jaar is hij ook penningmeester. Hij heeft als taak het opstellen van de financiële jaarstukken en het uitschrijven en innen van rekeningen. Hij vraagt subsidie aan, houdt het ledenbestand bij en organiseert de jaarlijkse collecte.

Van 1977 tot 1996 was de heer Hendrikx vrijwilliger bij voetbalvereniging Crescentia Tungelroy. Hij was 6 jaar lang jeugdleider en jeugdtrainer. Van 1983 tot 1996 was hij bestuurslid. Ook hier was hij penningmeester. In 1983 en 1993 was hij lid van de jubileumcommissie bij het 40- jarig en 50- jarig jubileum. Twaalf jaar was hij leider van diverse elftallen. Hij was wekelijks grensrechter, maakte opstellingen en organiseerde de trainingen van lagere elftallen.

De heer Hendrikx is al dertien jaar lid/vrijwilliger bij het Taizékoor. Hij helpt met het klaarzetten en opruimen van de repetitieruimte. Dat doet hij ook bij de Taizé vieringen. Daarnaast verricht hij hand- en spandiensten voor het Gemengd koor Da Capo Stramproy. Alhoewel hij geen lid is van dit koor, nam hij zitting in de commissie financiën van de musical en de revue.