Bommenwerper over Weert

Zondag 4 mei aanstaande zal i.v.m. 70 jaar bevrijding van Zuid-Nederland een ‘flypast’ plaatsenvinden met een authentieke AVRO Lancaster bommenwerper van de Battle of Britain Memorial Flight. Rond 16.00 uur vliegt men over het Halifaxmonument aan de Maaseikerweg.

Diezelfde dag vindt natuurlijk eveneens de plechtige traditionele Dodenherdenking in Weert plaats. De Herdenking wordt georganiseerd door het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert. Centraal thema van de viering dit jaar is: ‘Vrijheid geef je door’.

Dit jaar is er gekozen voor een herdenking alleen bij de Rumolduskapel aan de Molenpoort. Je bent daar om 18.30 uur van harte welkom. Vanaf 18.45 uur zal een aantal sprekers aldaar het woord voeren:

  • Burgemeester A. Heijmans – Burgemeester van Weert;
  • Kol. T. Nijkamp, Commandant van de Koninklijke Militaire School in Weert;
  • Dhr. L. Smolenaers – Comité Bevrijding en Herdenkingen; ondernemer en inwoner van Weert
  • Drs. E. Haanen – historicus en inwoner van Weert

Bij deze gedachteniskapel zal daarna de traditionele plechtigheid plaats vinden met om 20.00 uur de gebruikelijke twee minuten stilte. Het Weerter Mannenkoor verzorgt de muzikale omlijsting bij de kapel. Alle inwoners van Weert en speciaal zij die woonachtig zijn rondom de Rumolduskapel worden verzocht vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen en deze vlag weer binnen te halen vóór zonsondergang. Tevens wordt hen verzocht in de omgeving van de kapel van 19.45 uur tot circa 20.30 uur stilte in acht te nemen.