Sfeervolle sleuteloverdracht

Foto’s – De sleutel van het Franciscus Huis aan de Biest werd gisteren overgedragen aan de nieuwe eigenaar Thijs Hendrix. De sleuteloverdracht gebeurde tijdens een sfeervolle ceremonie.

Het kerkgebouw van de Parochie H. Franciscus van Assisi gelegen aan de Biest 43a is vanaf heden een Franciscus Huis. Tevens wordt er een Franciscusgroep opgericht. De doelstelling van het Franciscus Huis is om het voormalige kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten. Op deze manier willen de initiatiefnemers een waardige herbestemming geven aan de kerk die werd gebouwd in 1963. Architecten waren Bart Salemans en Anton Swinkels uit Maastricht. Aannemer P.M.Gijbels en Zoon te Weert. Op 1 januari 2012 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.

De nieuwe eigenaar en één van de initiatiefnemers is Thijs Hendrix: “Wij zijn de Parochie H. Franciscus van Assisi, deken Hans Franken en het Bisdom Roermond, dankbaar dat zij ons hebben uitgekozen als nieuwe eigenaar van dit mooie gebouw. Op dinsdag 22 april 2014 vond de officiële sleuteloverdracht plaats en klonk het startschot voor het nieuwe Franciscus Huis.”

Tijdens de ceremonie spraken o.a. Rob Hogeboom, minister provinciaal Franciscanen Nederland; Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop Roermond en Anton Kirkels, lid provinciale staten Limburg. Tussen de toespraken vonden er muziekoptredens plaats. Na de ceremonie schoven de aanwezigen aan in de naastgelegen Paterskerk voor een Franciscaanse maaltijd.