Onderzoek veiligere rotonde

De gemeente Weert gaat onderzoeken of de rotonde aan de Maaseikerweg / Onzelievevrouwestraat / St. Maartenslaan veiliger gemaakt kan worden. Dat staat in een antwoordbrief van B&W aan D66.

De politieke partij D66 uitte onlangs haar zorgen over de veiligheid van de betreffende rotonde. Fractievoorzitter Stokbroeks stuurde hierover een artikel-40 brief naar het college van burgemeester en wethouders.

In de brief werden de zorgen over de veiligheid benoemd. Aanleiding was het aantal ongevallen dat in korte tijd hadden plaatsgevonden op de rotonde.

Het college laat in via de antwoordbrief weten dat het aantal ongevallen op de rotonde gelijk zijn gebleven. In het registratiesysteem worden alleen de ongevallen opgenomen waarbij de politiehulp is verleend. Deze registratie laat geen toename zien in het aantal ongevallen.

Sinds 2008 zijn zeven ongevallen geregistreerd op de rotonde. Hiervan waren twee ongevallen met letsel en vijf met blikschade. Het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken waren is gelijk gebleven.

Ondanks dat er geen toename is geregistreerd zegt de gemeente toe te willen onderzoeken hoe de rotonde veiliger gemaakt kan worden. Hierbij zal met name aandacht zijn voor de kwetsbaarheid van het langzaam verkeer.